ELS NOSTRES SERVEIS

Som un centre d'analítiques, diagnostic test. 

Test PCR
Prova de detecció de pacients contagiats i detecció d'anticossos

Anàlisis de sang

Anàlisis d'orina

Anàlisis de femta

neoBona
prova prenatal no invasiva que detecta les anomalies coromosòmiques més freqüents en l'embaràs

Horari

Dilluns           8:00-20:00 

Dimarts         8:00-20:00  

Dimecres      8:00-20:00 

Dijous            8:00-20:00 

Divendres     8:00-20:00

Dissabte        8:00-20:00 

Diumenge     8:00-20:00

En les dates següents el centre d'anàlisis roman obert de forma normal en horari de 8h a 20h.
On the following dates the analysis center remains open normally from 8 am to 8 pm.
01/01/2022, 06/01/2022, 18/04/2022, 01/05/2022, 06/06/2022, 24/06/2022, 15/08/2022, 11/09/2022, 12/10/2022, 01/11/2022, 06/12/2022, 08/12/2022, 25/12/2022, 26/12/2022