Abans de realitzar una prova, revisi quins documents i autoritzacions ha de presentar

Consulti-ho amb la seva mútua